Ευχαριστήρια επιστολή στην Εθνική Ασφαλιστική για την άμεση στήριξη και την αποτελεσματική ανταπόκριση στην κατάσταση που περιήλθε λόγω πυρκαγιάς, απέστειλε η Intertrade Hellas ΑΒΕΕ, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Παραγωγής Προϊόντων Χάρτου.

Στο πλαίσιο της επιστολής της, οι μέτοχοι και η διοίκηση της Εταιρίας συγχαίρουν την Εθνική Ασφαλιστική και εξαίρουν ιδιαίτερα τη συμβολή του ασφαλιστή τους, κ. Βασίλη Λυκούρεση, για την αμεσότητα με την οποία απάντησε στην απαίτηση της εταιρίας, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πυρκαγιάς.

Ενδεικτικά, στο κείμενο της ευχαριστήριας επιστολής της Intertrade Hellas προς της Εθνική Ασφαλιστική, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σταθήκατε δίπλα μας στο πρόβλημα της πυρκαγιάς άμεσα και αποτελεσματικά. Τιμήσατε τα συμβόλαια, χωρίς υπεκφυγές και δικαστήρια. Προχωρήσατε άμεσα και ολοκληρωτικά στην εκταμίευση του ποσού ζημιάς που συμφωνήσαμε. Η Εταιρία μας κάλυψε σχεδόν την επελθούσα ζημιά και επανήλθε στην προτέρα κατάσταση. Σημαντικό ρόλο στην άμεση τακτοποίηση του φακέλου έπαιξε το άμεσο ενδιαφέρον των πραγματογνωμόνων (Ε. Ν. Μάνος ΕΠΕ) και του ασφαλιστή μας, Βασίλη Λυκούρεση».